Tạo khung download và duyệt web an toàn đẹp cho bloggerBước 1: Tạo một trang tĩnh với Demo tiêu đề hoặc Demo Templates vv.
Trong nội dung, lên để viết bất cứ điều gì, hoặc xóa cũng không sao. Sau đó xuất bản.

Bước 2: Vào Template -> Edit HTML. Lưu mã CSS này trên ]]></b:skin> hoặc </style>
#view { padding: 0; margin: 0; border: 0; position: fixed; top: 50px; left: 0; right: 0; bottom: 0; width: 100%; height: 93%; background:url(http://2.bp.blogspot.com/-inJ_59r9FJ0/UuEXr4IQn0I/AAAAAAAAGWg/OSIKdAm4Wwg/s1600/loader.gif)no-repeat center center; transition:all .4s ease-out; } #tab-demo { width:100%; height:50px; top:0; left: 0; background:#222; color:white; font:normal 13px Arial, sans-serif; z-index:99999; position:fixed; } .closebutton { background:#66af33 url(http://2.bp.blogspot.com/-yDP_V5EQ09U/UuC7diNnwYI/AAAAAAAAGVw/Hez_ZcpmFLE/s1600/close.png)no-repeat 15px 50%; text-align:center; height:50px; padding:0px 20px 0px 50px; position:fixed; top:0; right:0; line-height:50px; cursor:pointer; color:white; } a.closebutton {color:white;text-decoration:none;} .closebutton:hover {background:#579c26 url(http://2.bp.blogspot.com/-yDP_V5EQ09U/UuC7diNnwYI/AAAAAAAAGVw/Hez_ZcpmFLE/s1600/close.png)no-repeat 15px 50%} .dlbutton:hover {background:#579c26 url(http://3.bp.blogspot.com/-MHVCwQQDhzQ/UuC7dgZiqvI/AAAAAAAAGV0/llC0hES500M/s1600/download.png)no-repeat 15px 50%} .dlbutton, a.dlbutton { background:url(http://3.bp.blogspot.com/-MHVCwQQDhzQ/UuC7dgZiqvI/AAAAAAAAGV0/llC0hES500M/s1600/download.png)no-repeat 15px 50%; text-align:center; height:50px; padding:0px 20px 0px 55px; position:fixed; top:0; right:158px; line-height:50px; cursor:pointer; color:white; text-decoration:none; } .demologo, a.demologo { background: url(http://2.bp.blogspot.com/-3Z-HuFDHOOg/UuDyIp8DZaI/AAAAAAAAGWQ/81Ev67C13hM/s1600/ki-logo.png)no-repeat left center; padding-left:55px; font-size:17px; font-weight:normal; font-family:Oswald, Arial, Sans-serif; text-transform:uppercase; line-height:50px; left:15px; position:fixed; color:white; text-decoration:none; }

Bước 3: Lưu đoạn mã này vào dưới <body>
<b:if cond='data:blog.url != "http://data.dongcamxuc.net/p/id.html"'>


Thay thế các mã được đánh dấu bằng một URL trang blog giới thiệu bạn bè, chẳng hạn như: http://data.dongcamxuc.net/p/id.html

Bước 4: Lưu đoạn mã này ở trên </body> 

</b:if> <b:if cond='data:blog.url == " http://data.dongcamxuc.net/p/id.html "'> <script type='text/javascript'> / / <! [CDATA [ chức năng getQueryVariable (biến) { var query = window.location.search.substring (1); var vars = query.split ("&"); for (var i = 0; i <vars.length; i + +) { var cặp = VAR [i] split ("="). if (cặp [0] == biến) { cặp trở lại [1]; } } trở lại (false); } window.onload = function () { var url = getQueryVariable ("url"); var tải = getQueryVariable ("download") document.getElementById ('xem') src = url. document.getElementById ('dl') href = tải. }; / /]]> </ Script> <div id='tab-demo'> <a class='demologo' href='http://www.dongcamxuc.net'> Dòng Cảm Xúc </ a> <a class='dlbutton' href='' id='dl'> Tải về </ a> <a class = 'closebutton' href = 'javascript: void (0) " onclick='document.getElementById('tab-demo').style.display='none';document.getElementById('view').style.top='0';document.getElementById('view').style.height='100%''>Remove Frame </ a> </ Div> <iframe id='view'/> <style> body { background: trắng; } </ Style> </ B: if>

Thay thế mã một lần nữa đánh dấu bằng pal URL trang blog demo
Văn bản định dạng
Để gọi các mẫu URL và tải về các liên kết, sử dụng một định dạng như thế này:

http://link.bomkhung.info/p/id.htm?url=http://www.blogsviet.net&download=http://facebook.com/bomkhungblog

2 nhận xét:

 1. Nice tutorial ;)
  Please send DEMO ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Please translate VietNamese

   Xin lỗi bạn. Hiện tại trang DEMO của mẫu này đã bị DIE nên không thể SHOW được, nên mong bạn thông cảm :(

   Xóa