HOT !!!Hiện Tại HungCoder.Com Đang Phát Hành Trang Chat Miễn Phí Cho Mọi Người Giao Đỗi Thông Tin Với Nhau.Click Here

Thứ Hai, tháng 5 23, 2016

[Waring] IDM Silent không cần crack - Virus


[Cảnh báo] các bản IDM Silient, không cần Crack. Các bạn lập tức xóa ngay file C:\Windows\System32\IDMSL Auto Update.exe Đây là một keylogger. Các chương trình Antivirus vẫn chưa phát hiện được ra. Không dùng các bản Crack IDM như vậy.
Remove File IDMSL Auto Update.exe

Trích
P/S: Thằng code ra con đấy, tao vừa vào xóa vài thứ của mày rồi, lập Email khác mà cập nhất các bản mới nhá hô hô

0 Bình Luận:

Monetize your website traffic with yX Media