HOT !!!Hiện Tại HungCoder.Com Đang Phát Hành Trang Chat Miễn Phí Cho Mọi Người Giao Đỗi Thông Tin Với Nhau.Click Here

Thứ Năm, tháng 6 23, 2016

Tài liệu Java cho Web/Android

Techtalk xin giới thiệu đến bạn đọc bộ tài liệu tiếng Anh Java cho Web/Android. Bộ tài liệu 7 cuốn bao gồm:

  1. Learn Java for Android Development – Java 8 and Android 5 Edition
  2. Learn Java for Web Development
  3. Beginning Java 8 Fundamentals
  4. Java 8 Recipes
  5. Java I_O, NIO and NIO.2
  6. Java Design Patterns
  7. Pro Java 8 Programming

0 Bình Luận:

Monetize your website traffic with yX Media