Update View Link


Tình hình là hôm nay mình vừa cập nhật thêm cho ứng dụng view link 1 textbox thay đổi thời gian và 1 Progress ở phía dưới để các bạn thấy rỏ thời gian chạy của nó ^^Hiện tại mình không tiện share nhé ai cần thì để lại email nhé ^^
Related Posts