HOT !!!Hiện Tại HungCoder.Com Đang Phát Hành Trang Chat Miễn Phí Cho Mọi Người Giao Đỗi Thông Tin Với Nhau.Click Here

Thứ Tư, tháng 10 12, 2016

Giới hạn số kết quả tìm kiếm trên Blogger

Hướng dẫn cách giới hạn số kết quả tìm kiếm trên Blogger. Bài viết tiếp theo trong tập bài về thủ thuật Blogger mình giới thiệu tới các bạn làm thế nào để hiển thị kết quả tìm kiếm trên Blogger theo một số lượng nhất định. Một vài thao tác đơn giản sau đây sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.


Các bước thực hiện

Bạn truy cập blogger.com → Mẫu → Chỉnh sửa HTML → Tìm đến đoạn code công cụ tìm kiếm tên blog của bạn, thường có dạng

<input name='max-results' type='hidden' value='5'/>

Thay 5 thành số lượng kết quả bạn muốn hiển thị.
cuối cùng bạn lưu mẫu và kiểm tra kết quả.

Lời kết

Như vậy, một vài thao tác đơn giản giúp bạn có thể giới hạn số kết quả tìm kiếm trên Blogger, việc làm này giúp bạn thu gọn nội dung trong kết quả tìm kiếm.

0 Bình Luận:

Monetize your website traffic with yX Media