HOT !!!Hiện Tại HungCoder.Com Đang Phát Hành Trang Chat Miễn Phí Cho Mọi Người Giao Đỗi Thông Tin Với Nhau.Click Here

Thứ Tư, tháng 10 05, 2016

Tăng Tốc Độ Tải Trang Cho Blogspot Của Bạn


Vào Mẫu -> Chỉnh sửa HTML thêm đoạn code bên dưới vào trước thẻ </body>

<script type='text/javascript'> //<![CDATA[ (function(a) { a.fn.lazyload=function(b){var c={threshold: 0,failurelimit:0,event:"scroll",effect:"show",container:window;};if(b) { a.extend(c,b);}var d=this;if("scroll"==c.event) { a(c.container).bind("scroll",function(b){var e=0;d.each(function(){if(a.abovethetop(this,c)||a.leftofbegin(this,c)){}else if(!a.belowthefold(this,c)&&!a.rightoffold(this,c)) { a(this).trigger("appear");}else { if(e++>c.failurelimit){return false;}}});var f=a.grep(d,function(a) { return!a.loaded;});d=a(f);})}this.each(function() {var b=this;if(undefined==a(b).attr("original")){a(b).attr("original",a(b).attr("src"));}if("scroll"!=c.event||undefined==a(b).attr("src")||c.placeholder==a(b).attr("src")||a.abovethetop(b,c)||a.leftofbegin(b,c)||a.belowthefold(b,c)||a.rightoffold(b,c)) {if(c.placeholder){a(b).attr("src",c.placeholder);}else {a(b).removeAttr("src");}b.loaded=false;}else {b.loaded=true;}a(b).one("appear",function() {if(!this.loaded){a("<img />").bind("load",function(){a(b).hide().attr("src",a(b).attr("original"))[c.effect](c.effectspeed);b.loaded=true;}).attr("src",a(b).attr("original"));}});if("scroll"!=c.event) {a(b).bind(c.event,function(c){if(!b.loaded){a(b).trigger("appear");}})}});a(c.container).trigger(c.event);return this;};a.belowthefold=function(b,c) {if(c.container===undefined||c.container===window){var d=a(window).height()+a(window).scrollTop();}else {var d=a(c.container).offset().top+a(c.container).height();}return d<=a(b).offset().top-c.threshold;};a.rightoffold=function(b,c) {if(c.container===undefined||c.container===window){var d=a(window).width()+a(window).scrollLeft();}else {var d=a(c.container).offset().left+a(c.container).width();}return d<=a(b).offset().left-c.threshold;};a.abovethetop=function(b,c) {if(c.container===undefined||c.container===window){var d=a(window).scrollTop();}else {var d=a(c.container).offset().top;}return d>=a(b).offset().top+c.threshold+a(b).height();};a.leftofbegin=function(b,c) {if(c.container===undefined||c.container===window){var d=a(window).scrollLeft();}else {var d=a(c.container).offset().left;}return d>=a(b).offset().left+c.threshold+a(b).width();};a.extend(a.expr[":"], {"below-the-fold":"$.belowthefold(a, {threshold : 0, container: window})","above-the-fold": "!$.belowthefold(a, {threshold : 0, container: window})","right-of-fold":"$.rightoffold(a, {threshold : 0, container: window})","left-of-fold":"!$.rightoffold(a, {threshold : 0, container: window})";})})(jQuery);$(function() {$("img").lazyload({placeholder: "http://i22.servimg.com/u/f22/15/42/72/40/grey10.gif",effect:"fadeIn",threshold:"-50";})}) //]]> </script>


Đây là hình ảnh mình thử kiểm tra tộc độ load của blog mình ^^ và nó cũng khá chậm nên mọi người lưu ý dùm mình nhé ^^
Và bên dưới là link thử kiểm tra nhé ^^2 nhận xét

  1. có chứng minh gì ko bác :D đã thử ko cảm thấy nhanh hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng đang đặt đây :) Và cũng như bạn cũng cảm thấy ko có gì nhanh đáng kể cả ^^ hehe. Nhưng mình đặt lên vậy khi nào kiếm site check load thử xem như thế nào bạn ạh ^^

      Xóa

Monetize your website traffic with yX Media