HOT !!!Hiện Tại HungCoder.Com Đang Phát Hành Trang Chat Miễn Phí Cho Mọi Người Giao Đỗi Thông Tin Với Nhau.Click Here

Chủ Nhật, tháng 10 02, 2016

[VB.Net] Code Thông Báo Update App


Hôm nay mình xin chia sẽ code update app cho ứng dụng. Code này được viết cho Visual Basic nhé mọi người. Ai cần thì lấy nhé ;)

Dim request As System.Net.HttpWebRequest = System.Net.HttpWebRequest.Create("http://chat.bomkhung.net/version.txt")
        Dim response As System.Net.HttpWebResponse = request.GetResponse()

        Dim sr As System.IO.StreamReader = New System.IO.StreamReader(response.GetResponseStream())

        Dim newestversion As String = sr.ReadToEnd()
        Dim currentversion As String = Application.ProductVersion

        If newestversion.Contains(currentversion) Then
        Else
            MsgBox("Hiện Tại Phiên Bản Này Đã Củ. Mòi Bạn Vào Trang Chủ Để Tải Phiên Bản Mới", MsgBoxStyle.DefaultButton1, "Thông Báo")
          Process.start("http://chat.bomkhung.info")
            End
        End If

Trong đoạn code trên các bạn cần thay đổi link txt đi nhé ;) để khi các bạn change ip trong file txt đó thì app sẽ thông báo là ứng dụng đã củ nhé ;)


Đây là hình ảnh mình TEST nhé các bạn :)

0 Bình Luận:

Monetize your website traffic with yX Media