[Visual Basic] Code Thông Báo Update AppHôm nay mình xin chia sẽ code update app cho ứng dụng. Code này được viết cho Visual Basic nhé mọi người. Ai cần thì lấy nhé ;)

Dim request As System.Net.HttpWebRequest = System.Net.HttpWebRequest.Create("http://chat.bomkhung.net/version.txt")
    Dim response As System.Net.HttpWebResponse = request.GetResponse()

    Dim sr As System.IO.StreamReader = New System.IO.StreamReader(response.GetResponseStream())

    Dim newestversion As String = sr.ReadToEnd()
    Dim currentversion As String = Application.ProductVersion

    If newestversion.Contains(currentversion) Then
    Else
      MsgBox("Hiện Tại Phiên Bản Này Đã Củ. Mòi Bạn Vào Trang Chủ Để Tải Phiên Bản Mới", MsgBoxStyle.DefaultButton1, "Thông Báo")
     Process.start("http://chat.bomkhung.info")
      End
    End If

Trong đoạn code trên các bạn cần thay đổi link txt đi nhé ;) để khi các bạn change ip trong file txt đó thì app sẽ thông báo là ứng dụng đã củ nhé ;)


Đây là hình ảnh mình TEST nhé các bạn :)