Code Thông Báo Hiện Lên Phía Dưới Footer


Hôm nay mình xin chia sẽ cho các bạn một đoạn code thông báo phía dưới "FOOTER" cho các bạn ^^!, và các bạn cũng lưu ý luôn, đoạn code này sữ dụng tạm thời cho "BLOGGER" đã các bạn nhé ^^. Còn các web "PHP" khác thì mình chưa test nhé :D
HÌNH ẢNH DEMO CHO CÁC BẠN

FULL CODE

<!-- Begin Cookie Consent plugin by Silktide - http://silktide.com/cookieconsent -->
<script type='text/javascript'>
    window.cookieconsent_options = {"message":"Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được những kinh nghiệm tốt nhất của chúng tôi trên trang web","dismiss":"Close","learnMore":"More info","link":"http://www.bomkhung.info/p/about.html","theme":"dark-bottom"};
</script>
<script src='//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/cookieconsent2/1.0.9/cookieconsent.min.js' type='text/javascript'></script>
<!-- End Cookie Consent plugin -->

DEMO cho các bạn test. Các bạn chú ý ở phía dưới nhé ^^


Related Posts