HOT !!!Hiện Tại HungCoder.Com Đang Phát Hành Trang Chat Miễn Phí Cho Mọi Người Giao Đỗi Thông Tin Với Nhau.Click Here

Thứ Hai, tháng 1 02, 2017

Dtube Blogger TemplatesFlatform Type :Blogger
Template Name: Dtube
Author Design: Đăng Bùi
Publisher: Bờm Khùng
Template Type: Personal
Responsive: True
Colum: 2
Search Box: True
Adsense: True
Breadcrumbs: True
Related Posts: True
Social Share Button: True
Shortcodes: True
Back to Top ButtonTrue

Dtube Blogger Template là giao diện cho các trang blogger chuyên về Video. Là một giao diện đẹp do Blogger Đăng Bùi edit, lấy cảm hứng từ Youtube.Giao diện Responsive, load nhanh, sáng, không quá màu mè

0 Bình Luận:

Đăng nhận xét


Top