Dtube Blogger TemplatesFlatform Type :Blogger
Template Name: Dtube
Author Design: Đăng Bùi
Publisher: Bờm Khùng
Template Type: Personal
Responsive: True
Colum: 2
Search Box: True
Adsense: True
Breadcrumbs: True
Related Posts: True
Social Share Button: True
Shortcodes: True
Back to Top ButtonTrue

Dtube Blogger Template là giao diện cho các trang blogger chuyên về Video. Là một giao diện đẹp do Blogger Đăng Bùi edit, lấy cảm hứng từ Youtube.Giao diện Responsive, load nhanh, sáng, không quá màu mè

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét