Kiêng Cự Cưới Xin Cùng Tuổi Khi Chưa Hết Phòng Lông


Chuyện kể về một tình yêu trắc trở :( có lẽ là tôi quá non trẻ không biết gì. Nhưng sau một hồi nói chuyện với một người bạn, và mình cũng đã hiểu ra vì sao hai người bằng tuổi nhau nhưng lại có "PHÒNG LÔNG". Vi điều đó cũng chưa được nhiều sách báo hay tạp chí gì đề cập đến nhiều, nên hôm nay mình cũng viết luôn cho những bạn trẻ nào đó cùng lứa tuổi đọc và ngẫm :(. Người ta bảo 2 người cùng tuổi nhưng chưa hết "PHÒNG LÔNG" thì không nên yêu nhau vì những lý do rất chi là đơn giản nhưng lại là niềm khổ cho 2 người :(


"PHÒNG LÔNG" của 2 người bằng tuổi nhau được tính từ ngày sinh của 2 người đó nhé, nhưng phải qua "3 THÁNG 10 NGÀY", thì mới được yêu nhau nhé :(

Những lý do khi 2 người chưa quá "PHÒNG LÔNG" yêu nhau và dẫn đến kết hôn.
Thứ nhất : Là 2 người sẽ dễ đau ốm bệnh tật
Thứ hai : Trong cuộc sống vợ chồng sẽ không phát tài phát lộc cho lắm.
Thứ ba : Khi 2 người này đến với nhau thì con đường thắng tiền của cả 2 sẽ không thành vì một số lý do khác nhau
Thứ tư : trong công việc sẽ thất thường.
Thứ năm : Điều này khá quan trọng và e ngại với cặp đôi đó, là có khi con cái sẽ thất lạc. Và hay đau ốm.
Kết luận : Tóm lại các bạn không nên yêu nhau khi 2 người cùng tuổi chưa hết "PHÒNG LÔNG" nhé

1 nhận xét: