Thứ Hai, tháng 5 08, 2017

[OFFICIAL MV] QUĂNG TAO CÁI BOONG - Huỳnh James x Pjnboys

Một bài hát nghe cũng khá hay của UNDERGROUND :PNghe cũng khá chất cho dân UNDERGROUND :P, không nỗi tiếng cho dân RAPPER VIỆT NAM nhưng 2 RAPPER nay hát bài này quá chất và đúng nghĩa cho dân đen thưởng thức ^^

Một số bài hát khác của 2 UNDERGROUND này nhé :P