Kích hoạt trình phát video trong suốt mới của Youtube


Google hiện đang thử nghiệm một trình phát trong suốt mới trên Youtube. Nếu bạn muốn kích hoạt nó, bạn có thể làm bằng cách chỉnh sửa cookie đơn giản.

Trình phát trong suốt mới chủ yếu là một bản nâng cấp để bổ sung một tính năng mà hầu hết các trình phát khác đã có từ lâu, đó là nó sẽ tự động ẩn khi video đang phát và tự động xuất hiện lại khi bạn di chuyển con trỏ qua cửa sổ. Nếu bạn muốn xem thử nó, bạn chỉ cần chỉnh sửa một cookie duy nhất. Người dùng Chrome sẽ cần một phần mở rộng như Edit This Cookie.

Hướng dẫn kích hoạt
Sau khi cài đặt phần mở rộng trên, bạn truy cập vào Youtube, nhấn vào biểu tượng của Edit This Cookie như trong hình.

Tìm và sửa đổi Cookie trên trình duyệt Chrome với Edit This Cookie

Sau đó, tìm Cookie có tên sau:
VISITOR_INFO1_LIVE

Thay đổi giá trị của nó thành:
Q06SngRDTGA

Đối với Firefox, các bạn cũng làm tương tự. Sử dụng add-on sau để sửa đổi Cookie:


Mật Khẩu Mặc Định Để Tải Template Hoặc Apps Nếu Có :
hungcoder.com Hoặc Smile92@

Related Posts

Comments