Khung tìm kiếm đẹp cho blogspot


Hôm nay lại lang thang trên mạng để tìm kiếm khung search đẹp cho blogspot để thêm blog :D và thấy cái này cũng khá đẹp nên viết bài share cho anh em luôn :D


Cách thức thực hiện như sau :Mẫu 1 :Full Đoạn Code Mẫu 1
<style>
#abt-search-btn {
  background: none repeat scroll 0 0 #359BED;
  border: 0 none;
  border-radius: 0 0 0 0;
  color: #FFFFFF;
  font-weight: 700;
  padding: 10px 20px;
}
#abt-search-box {
  border: 1px solid #d2d2d2;
  background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
  padding: 10px;
  width: 186px;
}
</style>
<form id="searchthis" action="/search" style="display:inline;" method="get">
<input id="abt-search-box" name="q" size="40" type="text" placeholder=" Type to search "/>
<input id="abt-search-btn" value="Search" type="submit"/>
</form>
 

Mẫu 2 :Full Đoạn Code Mẫu 2
<style>
#searchbox {
width: 280px;
background: url(http://1.bp.blogspot.com/-dwLNyhnHlTg/VEQZwf9drLI/AAAAAAAAAlg/rbd0HN4EZrY/s1600/search-box.png) no-repeat;
}

#searchbox input {
  outline: none;
}

input:focus::-webkit-input-placeholder {
  color: transparent;
}

input:focus:-moz-placeholder {
  color: transparent;
}

input:focus::-moz-placeholder {
  color: transparent;
}
#searchbox input[type="text"] {
background: transparent;
border: 0px;
font-family: "Avant Garde", Avantgarde, "Century Gothic", CenturyGothic, "AppleGothic", sans-serif;
font-size: 14px;
  color: #f2f2f2 !important;
  padding: 10px 35px 10px 20px;
  width: 220px;
}
#searchbox input[type="text"]:focus {
color: #fff;
}

#button-submit{
background: url(http://4.bp.blogspot.com/-4MYBYE0i0Xk/VEQYlljvriI/AAAAAAAAAlQ/_TRkRG5EX1c/s1600/search-icon.png) no-repeat;
margin-left: -40px;
border-width: 0px;
width: 40px;
height: 50px;
}

#button-submit:hover {
background: url(http://4.bp.blogspot.com/-6S4K8eHPM-c/VEQdf7l84GI/AAAAAAAAAls/j7_kGSpkIfg/s1600/search-icon-hover.png);
}
</style>

<form id="searchbox" method="get" action="/search" autocomplete="off">
<input name="q" type="text" size="15" placeholder="Enter keywords here..." />
<input id="button-submit" type="submit" value=" "/>
</form>

Các bạn thấy thế nào :D. Nếu đẹp thì đem về để lên blog cho mình nhé :P
Related Posts