Khung tìm kiếm đẹp cho blogspot - Hùng Coder Blog's

Thứ Bảy, tháng 10 14, 2017

Khung tìm kiếm đẹp cho blogspot

Hôm nay lại lang thang trên mạng để tìm kiếm khung search đẹp cho blogspot để thêm blog :D và thấy cái này cũng khá đẹp nên viết bài share cho anh em luôn :D


Cách thức thực hiện như sau :Mẫu 1 :Full Đoạn Code Mẫu 1
<style>
#abt-search-btn {
  background: none repeat scroll 0 0 #359BED;
  border: 0 none;
  border-radius: 0 0 0 0;
  color: #FFFFFF;
  font-weight: 700;
  padding: 10px 20px;
}
#abt-search-box {
  border: 1px solid #d2d2d2;
  background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
  padding: 10px;
  width: 186px;
}
</style>
<form id="searchthis" action="/search" style="display:inline;" method="get">
<input id="abt-search-box" name="q" size="40" type="text" placeholder=" Type to search "/>
<input id="abt-search-btn" value="Search" type="submit"/>
</form>
 

Mẫu 2 :Full Đoạn Code Mẫu 2
<style>
#searchbox {
width: 280px;
background: url(http://1.bp.blogspot.com/-dwLNyhnHlTg/VEQZwf9drLI/AAAAAAAAAlg/rbd0HN4EZrY/s1600/search-box.png) no-repeat;
}

#searchbox input {
  outline: none;
}

input:focus::-webkit-input-placeholder {
  color: transparent;
}

input:focus:-moz-placeholder {
  color: transparent;
}

input:focus::-moz-placeholder {
  color: transparent;
}
#searchbox input[type="text"] {
background: transparent;
border: 0px;
font-family: "Avant Garde", Avantgarde, "Century Gothic", CenturyGothic, "AppleGothic", sans-serif;
font-size: 14px;
  color: #f2f2f2 !important;
  padding: 10px 35px 10px 20px;
  width: 220px;
}
#searchbox input[type="text"]:focus {
color: #fff;
}

#button-submit{
background: url(http://4.bp.blogspot.com/-4MYBYE0i0Xk/VEQYlljvriI/AAAAAAAAAlQ/_TRkRG5EX1c/s1600/search-icon.png) no-repeat;
margin-left: -40px;
border-width: 0px;
width: 40px;
height: 50px;
}

#button-submit:hover {
background: url(http://4.bp.blogspot.com/-6S4K8eHPM-c/VEQdf7l84GI/AAAAAAAAAls/j7_kGSpkIfg/s1600/search-icon-hover.png);
}
</style>

<form id="searchbox" method="get" action="/search" autocomplete="off">
<input name="q" type="text" size="15" placeholder="Enter keywords here..." />
<input id="button-submit" type="submit" value=" "/>
</form>

Các bạn thấy thế nào :D. Nếu đẹp thì đem về để lên blog cho mình nhé :P