Thứ Bảy, tháng 11 11, 2017

Lấy lại tài khoản Facebook bị quên mật khẩu


Điều kiện cần để lấy lại

  1. Nhớ username, email hoặc số điện thoại.
  2. Có thêm ít nhất là 3 bạn bè tin cậy ( nên chọn các bạn bè có thể hỗ trợ mình trong trường hợp lấy lại mật khẩu ).
  3. Nhớ tên của bạn bè đã thêm tin cậy.
Lưu ý : mọi người không được áp dụng vào để chiếm đoạt tài khoản người khác, hành động này là vi phạm pháp luật.

Video Hướng Dẫn.Nguồn : J2Team