Lấy lại tài khoản Facebook bị quên mật khẩuĐiều kiện cần để lấy lại

  1. Nhớ username, email hoặc số điện thoại.
  2. Có thêm ít nhất là 3 bạn bè tin cậy ( nên chọn các bạn bè có thể hỗ trợ mình trong trường hợp lấy lại mật khẩu ).
  3. Nhớ tên của bạn bè đã thêm tin cậy.
Lưu ý : mọi người không được áp dụng vào để chiếm đoạt tài khoản người khác, hành động này là vi phạm pháp luật.

Video Hướng Dẫn.Nguồn : J2Team


Related Posts