HOT !!!Hiện Tại HungCoder.Com Đang Phát Hành Trang Chat Miễn Phí Cho Mọi Người Giao Đỗi Thông Tin Với Nhau.Click Here

Thứ Năm, tháng 12 28, 2017

TẠO WIDGET ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG BÁO QUA EMAIL DẠNG POP-UP ĐẸP CHO BLOGGER/BLOGSPOT


Để sử dụng tiện ích này tính ra thì cũng đơn giản thôi. OK! Bắt tay vào công việc nào, làm theo mình nhé!
BƯỚC 1: Chèn đoạn Code dưới đây vào trước thẻ đóng ]]></b:skin>
#sub-box {display:none;background:rgba(0,0,0,0.9);width:100%;height:100%;position:fixed;top:0;left:0;z-index:99999;}
#boxclose {width:100%;height:100%;-webkit-transform:translateZ(0);}
#boxview {background:#fff;border:8px solid #fff;width:600px;position:absolute;top:33%;left:28%;}
#closebox {float:right;cursor:pointer;position:absolute;right:-1px;top:-2px;}
#closebox:before {font-family: FontAwesome;content:"\f00d";padding:5px 8px;background:#fff;color:#2c3e50;font-weight:normal;font-size:14px;}
#boxlink,#boxlink a.visited,#boxlink a,#boxlink a:hover {color:#aaaaaa;font-size:9px;text-decoration:none;text-align:center;padding:5px;}
#subscribe-box {width:600px;background-color:#2c3e50;}
#subscribe-box p {font-family:'Roboto Condensed';font-size:18px;color:#fff;line-height:20px;padding:10px 20px 0 20px;margin:0;}
#subscribe-box .emailfield {padding:0px 20px 10px;}
#subscribe-box .emailfield input {background:#f9f9f9;color:#bbb;padding:10px;margin-top:10px;font-size:13px;font-family:'Roboto Condensed';width:46%;border:0;transition:all 0.4s ease-in-out;}
#subscribe-box .emailfield input:focus {background:#fff;outline:none;color:#888;}
#subscribe-box .emailfield .submitbutton {background:#444;color:#fff;text-transform:uppercase;font-weight:normal;font-size: 16px;border:none;outline:none;width:100%;cursor:pointer;border-radius:3px;transition:all 0.4s ease-in-out;}
#subscribe-box .emailfield .submitbutton:active {outline:none;border:none;background:#fff;color:#e25734;}
#subscribe-box .emailfield .submitbutton:hover{background:#fff;color:#444;}

* Ở đây các bạn có thể thay đổi màu của Background, màu của viền, độ rộng,...

BƯỚC 2: Chèn thêm đoạn Code dưới đây vào trước thẻ đóng </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
jQuery.cookie=function(key,value,options){if(arguments.length>1&&String(value)!=="[object Object]"){options=jQuery.extend({},options);if(value===null||value===undefined){options.expires=-1;}
if(typeof options.expires==='number'){var days=options.expires,t=options.expires=new Date();t.setDate(t.getDate()+days);}
value=String(value);return(document.cookie=[encodeURIComponent(key),'=',options.raw?value:encodeURIComponent(value),options.expires?'; expires='+options.expires.toUTCString():'',options.path?'; path='+options.path:'',options.domain?'; domain='+options.domain:'',options.secure?'; secure':''].join(''));}
options=value||{};var result,decode=options.raw?function(s){return s;}:decodeURIComponent;return(result=new RegExp('(?:^|; )'+encodeURIComponent(key)+'=([^;]*)').exec(document.cookie))?decode(result[1]):null;};
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
jQuery(document).ready(function($){if($.cookie('popup_facebook_box')!='yes'){$('#sub-box').delay(2500).fadeIn('fast');$('#closebox, #boxclose').click(function(){$('#sub-box').stop().fadeOut('fast');});}});
</script>
<div id='sub-box'>
<div id='boxclose'>
</div>
<div id='boxview'>
<div id='closebox'>
</div>
<div id='subscribe-box'>
<center><p><i class='fa fa-envelope-o'></i> ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL</p></center>
<div class='emailfield'>
<form action='http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=YOUR-USER-NAME' method='post' onsubmit='window.open(&#39;http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=YOUR-USER-NAME, &#39;popupwindow&#39;, &#39;scrollbars=yes,width=550,height=520&#39;);return true' target='popupwindow'>
<input name='name' onblur='if (this.value == "") {this.value = "Your Name";}' onfocus='if (this.value == "Your Name") {this.value = "";}' type='text' value='Your Name'/>
<input name='email' onblur='if (this.value == "") {this.value = "Your Email";}' onfocus='if (this.value == "Your Email") {this.value = "";}' type='text' value='Your Email'/>
<input name='uri' type='hidden' value='YOUR-USER-NAME'/>
<input name='loc' type='hidden' value='en_US'/>
<input class='submitbutton' type='submit' value='Subscribe Now'/>
</form>
</div></div>
</div>
</div>

*Lưu ý: Thay dòng màu đỏ thành ID RSS của bạn!

Chúc các bạn thành công nhé! ♥
Nguồn : 7Blog

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL

2 nhận xét


Top