Thêm Khung Liên Lạc Bên Tay Trái Cho WebBlog


Hôm nay Hùng Coder hướng dẫn cho các bạn một đoạn code khá hay cho các bạn bán hàng online hay tự vấn hổ trợ trực tiếp :), một dạng như chat online nhưng lại có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho người đó ^^~.


Nếu bạn nào cần thì có thể bỏ đoạn code bên dưới và bỏ trên thẻ : </body> và lưu lại.

<!-- Support online hungcoder.com -->
<link href='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/animate.css/3.5.2/animate.min.css' rel='stylesheet'/>
<style>
.support-online{position:fixed;z-index:999;left:1%;bottom:11%}
.support-online a{position:relative;margin:20px 10px;text-align:left;width:40px;height:40px}
.support-online i{width:40px;height:40px;background:#43a1f3;color:#fff;border-radius:100%;font-size:20px;text-align:center;line-height:1.9;position:relative;z-index:999}
.support-online a span{border-radius:2px;text-align:center;background:#67b634;padding:9px;display:none;width:180px;margin-left:10px;position:absolute;color:#fff;z-index:999;top:0;left:40px;font-size:14.5px;transition:all .2s ease-in-out 0;-moz-animation:headerAnimation .7s 1;-webkit-animation:headerAnimation .7s 1;-o-animation:headerAnimation .7s 1;animation:headerAnimation .7s 1}
.support-online a:hover span{display:block}
.support-online a{display:block}
.support-online a span:before{content:&quot;&quot;;width:0;height:0;border-style:solid;border-width:10px 10px 10px 0;border-color:transparent #67b634 transparent transparent;position:absolute;left:-10px;top:10px}
.kenit-alo-circle-fill{width:60px;height:60px;top:-12px;position:absolute;-webkit-transition:all .2s ease-in-out;-moz-transition:all .2s ease-in-out;-ms-transition:all .2s ease-in-out;-o-transition:all .2s ease-in-out;transition:all .2s ease-in-out;-webkit-border-radius:100%;-moz-border-radius:100%;border-radius:100%;border:2px solid transparent;-webkit-transition:all .5s;-moz-transition:all .5s;-o-transition:all .5s;transition:all .5s;background-color:rgba(0,175,242,0.5);opacity:.75;right:-12px}
.kenit-alo-circle{width:50px;height:50px;top:-6.5px;right:-6.5px;position:absolute;background-color:transparent;-webkit-border-radius:100%;-moz-border-radius:100%;border-radius:100%;border:2px solid rgba(30,30,30,0.4);opacity:.1;border-color:#0089B9;opacity:.5}
.support-online .btn-support{cursor:pointer}
</style>
<div class='support-online'>
<div class='support-content'>
<a class='call-now' href='tel: 0868 7878 92' rel='nofollow'>
<i aria-hidden='true' class='fa fa-whatsapp'/>
<div class='animated infinite zoomIn kenit-alo-circle'/>
<div class='animated infinite pulse kenit-alo-circle-fill'/>
<span>Hotline: 0868 7878 92</span>
</a>
<a class='mes' href='https://www.facebook.com/messages/t/100002632149630'>
<i aria-hidden='true' class='fa fa-facebook-official'/>
<span>Nhắn tin facebook</span>
</a>
<a class='zalo' href='https://chat.zalo.me/'>
<i aria-hidden='true' class='fa fa-comment'/>
<span>Zalo: 0868 7878 92</span>
</a>
<a class='sms' href='sms:0868787892'>
<i aria-hidden='true' class='fa fa-weixin'/>
<span>SMS: 0868 7878 92</span>
</a>
</div>
<a class='btn-support'>
<i aria-hidden='true' class='fa fa-user-circle'/>
<div class='animated infinite zoomIn kenit-alo-circle'/>
<div class='animated infinite pulse kenit-alo-circle-fill'/>
</a>
</div>
<script type='text/javascript'>
 //<![CDATA[
$(document).ready(function(){

  $('a.btn-support').click(function(e){
   e.stopPropagation();
   $('.support-content').slideToggle();
  });
  $('.support-content').click(function(e){
   e.stopPropagation();
  });
  $(document).click(function(){
   $('.support-content').slideUp();
  });
});
 //]]>
</script>
<!-- End Support -->
Và qua đoạn code trên bạn như thay đỗi những phần mình bôi đỏ trên đoạn code đó nhé :)

DEMO BÊN TAY TRÁI CỦA CÁC BẠN

Chúc các bạn thành công với thủ thuật này nhé :)Related Posts