Upload ảnh sử dụng ajax với PHP

Mấy hôm nay lang thang trên các group thấy mọi người hay vướng về upload ảnh sử dụng ajax với PHP, nên hôm nay mình sẽ demo cho các bạn một ứng dụng upload ảnh sử dụng ajax và PHP đơn giản.


1, Tổng quan.
Nhìn chung nếu muốn hiểu được demo này thì các bạn cần phải có các kiến thức cơ bản sau:
 • PHP : biết được upload file bằng PHP, xử lý chuỗi.
 • Jquery: Biết ajax và thao tác với element cơ bản.


2, Xây dựng.
Cấu Trúc
-Cấu trúc thư mục của ứng dụng sẽ có dạng như sau:
index.html //phần giao diện
upload.php //xử lý upload
uploads // thư mục upload
Giao diện
-Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng HTML và bootstrap để xây dụng giao diện cho ứng dụng.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title> Upload file vs Ajax</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="panel panel-success">
      <div class="panel-body">
        <form action="" method="POST" role="form">
          <legend>Upload</legend>

          <div class="form-group">
            <label for="">Chọn file</label>
            <input id="file" type="file" name="sortpic" required="" />
          </div>
          <div class="form-group">
            <button id="upload" class="btn btn-primary">Upload</button>
          </div> 
        </form>
        <div class="status alert alert-success"></div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>

Xem Giao Diện

Xử lý ajax
-Tiếp đó chúng ta sẽ sử lý ajax như sau:
<script>
  //xử lý khi có sự kiện click
  $('#upload').on('click', function() {
    //Lấy ra files
    var file_data = $('#file').prop('files')[0];
    //lấy ra kiểu file
    var type = file_data.type;
    //Xét kiểu file được upload
    var match= ["image/gif","image/png","image/jpg",];
    //kiểm tra kiểu file
    if(type == match[0] || type == match[1] || type == match[2])
    {
      //khởi tạo đối tượng form data
      var form_data = new FormData();
      //thêm files vào trong form data
      form_data.append('file', file_data);
      //sử dụng ajax post
      $.ajax({
        url: 'upload.php', // gửi đến file upload.php 
        dataType: 'text',
        cache: false,
        contentType: false,
        processData: false,
        data: form_data,            
        type: 'post',
        success: function(res){
          $('.status').text(res);
          $('#file').val('');
      }
    });
    } else{
      $('.status').text('Chỉ được upload file ảnh');
        $('#file').val('');
    }
    return false;
  });
</script>

Server nhận và xử lý upload
-Ở upload.php chúng ta sẽ xử lý như sau:
<?php
if(isset($_POST) && isset($_FILES['file'])){
    $duoi = explode('.', $_FILES['file']['name']); // tách chuỗi khi gặp dấu .
    $duoi = $duoi[(count($duoi)-1)];//lấy ra đuôi file
    //Kiểm tra xem có phải file ảnh không
    if($duoi === 'jpg' || $duoi === 'png' || $duoi === 'gif'){
      //tiến hành upload
      if(move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'], 'uploads/' . $_FILES['file']['name'])){
        //Nếu thành công
        die('Upload thành công file: '. $_FILES['file']['name']); //in ra thông báo + tên file
      } else{ //nếu k thành công
        die('Có lỗi!'); //in ra thông báo
      }
    } else{ //nếu k phải file ảnh
      die('Chỉ được upload ảnh'); //in ra thông báo
    }
  }
   else{
    die('Lock'); // nếu không phải post method
  }

3, Lời Kết.
-Như vậy mình đã xây dựng xong úng dụng upload ảnh bằng ajax + php rồi. Vì đây là basic nên mình chỉ làm đơn giản như vậy thôi, còn trong thực tế có thể nó sẽ phức tạp hơn.


Nguồn: Toidicode.com

4 nhận xét:

 1. Trả lời
  1. Uhm, cái này thế này là đơn giản rồi đấy. Nhưng mà để cho nó tốt và phong tránh các hacker tấn công thì phải bảo mật hơn nữa kìa. :) đơn giản như nó upload lên 1 file manager.php thì xem như nó quản lý luôn sever upload :D

   Xóa
  2. e có tham gia vào groups J2TEAM COMMUNITY ko đấy ;)

   Xóa