Tạo trang Demo và Download với thanh công cụ cho Blogger


Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 thanh công cụ dùng để cho khách xem trang Demo hoặc Download. Tùy theo mục đích của bạn sử dụng là gì mà bạn có thể áp dụng trang này, nó rất hữu ích cho bạn khi làm một trang tải giao diện, hoặc có thể cho người khác xem bất kỳ một trang web nào đó nhưng vẫn có thông tin của trang mình, để khi cần thì người xem có thể quay lại trang chủ của mình.


Cách làm rất đơn giản, hãy theo những hướng dẫn bên dưới là có ngay 1 trang Demo và Download tuyệt vời thôi. Bạn có thể truy cập vào đường dẫn bên dưới để xem thử:

DEMO

Các bước thực hiện
Bước 1: Tạo một trang mới và nhớ địa chỉ của trang này, ví dụ:
http://www.hungcoder.com/p/link.html
Lưu ý: Để trang trống và không cần thêm bất cứ thành phần nào nhé!
Bước 2: Chèn đoạn code sau lên trước thẻ đóng ]]></b:skin>
#view{padding:0;margin:0;border:0;position:fixed;top:50px;left:0;right:0;bottom:0;width:100%;height:93%;background:url(http://i.imgur.com/zilbd7l.gif)no-repeat center center;transition:all .4s ease-out}
#tab-demo{width:100%;height:50px;top:0;left:0;background:#222;color:white;font:normal 13px Roboto,sans-serif;z-index:99999;position:fixed}
.closebutton{background:#66af33 url(http://i.imgur.com/afHYpSH.png)no-repeat 15px 50%;text-align:center;height:50px;padding:0 20px 0 50px;position:fixed;top:0;right:0;line-height:50px;cursor:pointer;color:white}
a.closebutton{color:white;text-decoration:none}
.closebutton:hover{background:#579c26 url(http://i.imgur.com/bOce61g.png)no-repeat 15px 50%}
.dlbutton:hover{background:#579c26 url(http://i.imgur.com/Z6RRwwZ.png)no-repeat 15px 50%}
.dlbutton,a.dlbutton{background:url(http://i.imgur.com/Z6RRwwZ.png)no-repeat 15px 50%;text-align:center;height:50px;padding:0 20px 0 55px;position:fixed;top:0;right:158px;line-height:50px;cursor:pointer;color:white;text-decoration:none}
.demologo,a.demologo{background:url(http://i.imgur.com/EmEPej2.png)no-repeat left center;padding-left:55px;font-size:17px;font-weight:normal;font-family:Roboto;text-transform:uppercase;line-height:50px;left:15px;position:fixed;color:white;text-decoration:none}
Bước 3: Tìm thẻ <body> và chèn đoạn code này bên dưới:
<b:if cond="data:blog.url != &quot;http://www.hungcoder.com/p/link.html"">
Tiếp tục tìm thẻ đóng </body> và chèn đoạn code này lên trên.
<b:else/>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function getQueryVariable(variable) {
  var query = window.location.search.substring(1);
  var vars = query.split("&");
  for (var i = 0; i < vars.length; i++) {
    var pair = vars[i].split("=");
    if (pair[0] == variable) {
      return pair[1];
    }
  }
  return (false);
}
window.onload = function() {
 var url = getQueryVariable("url");
 var download = getQueryVariable("download")
 document.getElementById('view').src = url;
 document.getElementById('dl').href = download;
};
//]]>
</script>
<div id='tab-demo'>
<a class='demologo' href='http://www.hungcoder.com'>Hùng Coder Blog</a>
<a class='dlbutton' href='' id='dl'>Tải về</a>
<a class='closebutton' href='javascript:void(0)' onclick='document.getElementById(&apos;tab-demo&apos;).style.display=&apos;none&apos;;document.getElementById(&apos;view&apos;).style.top=&apos;0&apos;;document.getElementById(&apos;view&apos;).style.height=&apos;100%&apos;'>Loại bỏ khung</a>
</div>
<iframe id='view'/>
<style>
body {
background:white;
}
</style>
</b:if>
Các bạn tùy chỉnh code sao cho phù hợp với blog của mình.
Sử dụng trang DEMO như thế nào?
Sau khi soạn thảo xong bài viết, các bạn tiến hành thêm đoạn code sau để tạo xem trước cho sản phẩm của mình.
http://www.hungcoder.com/p/link.htm?url=Địa_chỉ_url_demo&download=Địa_chỉ_url_download

Chúc các bạn thành công.

Related Posts