Chia Sẽ Giao Diện Ẩn Link Đang Hot Hiện Nay.

Hôm nay Hùng Coder Blog xin chia sẽ cho mọi người một giao diện rất HOT hiện nay, đó là giao diện tùy biến ẩn link được viết bằng Blogspot tốt nhất hiện nay :v, các bạn có thể thoải mái ẩn link chia sẽ mà không lo ngại gì nữa.


Và dưới dây là đoạn Template cho bạn nào cần. cho bạn nào cần

DEMO Cho Mọi Người :
DEMO DOWNLOAD

Tạo trang mới với tiêu đề: Tùy ý các bạn và nhớ link trang đó và thay đoạn link đó vào đoạn mã bên dưới đặt ở trang đó là ok

Đặt mã tiện ích bên dưới chuyển đổi trên chế độ html và lưu nó.

<div class="text-xs-center margin-bottom-20">
<h3>
Advertise</h3>
KODE IKLAN DI SINI</div>
<div class="row margin-bottom-20">
<div class="col-md-6">
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading text-xs-center">
<h2>
<i class="fa fa-shield"></i> CaSafeLink Converter <i class="fa fa-shield"></i></h2>
</div>
<div class="panel-body text-xs-center">
<div class="text-primary margin-bottom-20">
Encrypting your link and protect the link from viruses, malware, thief, etc! Made your link safe to visit.</div>
<div class="progress" id="daplong">
<progress class="progress progress-striped active six-sec-ease-in-out"></progress> </div>
<button class="alert alert-success btn-lg" id="download2" style="display: none;"><i aria-hidden="true" class="fa fa-thumbs-o-up"></i> <b>Well done!</b> you have successfully gained access to Decrypted Link.</button> </div>
</div>
</div>
<div class="col-md-6 text-left">
<div class="panel panel-default">
<center>
<h2>
<i aria-hidden="true" class="fa fa-question-circle-o"></i> How to use our tool:</h2>
</center>
<div class="panel-body">
<ol>
<li>Click on <b>How To Use</b> menu above.</li>
<li>Click on the code and <kbd><kbd>CTRL</kbd> + <kbd>C</kbd></kbd> on your keyboard.</li>
<li>Paste the code in your HTML blog theme before the <mark>&lt;/body&gt;</mark>.</li>
<li>Save your HTML blog theme. you are done!</li>
<li>Now, your blog's outbound links was encrypted!</li>
</ol>
</div>
</div>
</div>
<div class="clear">
</div>
</div>
<div class="row margin-bottom-20">
<div class="ads col-md-4 text-xs-center">
<h3>
Advertise</h3>
KODE IKLAN DI SINI</div>
<div class="col-md-4 margin-top-25">
<div class="panel panel-success text-xs-center">
<div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title">
<strong>Your link will appear in:</strong></h3>
</div>
<div class="panel-body">
<script type='text/javascript'>
// <![CDATA[
var Base64={_keyStr:"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=",encode:function(input){var output="";var chr1,chr2,chr3,enc1,enc2,enc3,enc4;var i=0;input=Base64._utf8_encode(input);while(i<input.length){chr1=input.charCodeAt(i++);chr2=input.charCodeAt(i++);chr3=input.charCodeAt(i++);enc1=chr1>>2;enc2=((chr1&3)<<4)|(chr2>>4);enc3=((chr2&15)<<2)|(chr3>>6);enc4=chr3&63;if(isNaN(chr2)){enc3=enc4=64;}else if(isNaN(chr3)){enc4=64;}
output=output+ this._keyStr.charAt(enc1)+ this._keyStr.charAt(enc2)+ this._keyStr.charAt(enc3)+ this._keyStr.charAt(enc4);}
return output;},decode:function(input){var output="";var chr1,chr2,chr3;var enc1,enc2,enc3,enc4;var i=0;input=input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g,"");while(i<input.length){enc1=this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));enc2=this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));enc3=this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));enc4=this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));chr1=(enc1<<2)|(enc2>>4);chr2=((enc2&15)<<4)|(enc3>>2);chr3=((enc3&3)<<6)|enc4;output=output+ String.fromCharCode(chr1);if(enc3!=64){output=output+ String.fromCharCode(chr2);}
if(enc4!=64){output=output+ String.fromCharCode(chr3);}}
output=Base64._utf8_decode(output);return output;},_utf8_encode:function(string){string=string.replace(/\r\n/g,"\n");var utftext="";for(var n=0;n<string.length;n++){var c=string.charCodeAt(n);if(c<128){utftext+=String.fromCharCode(c);}
else if((c>127)&&(c<2048)){utftext+=String.fromCharCode((c>>6)|192);utftext+=String.fromCharCode((c&63)|128);}
else{utftext+=String.fromCharCode((c>>12)|224);utftext+=String.fromCharCode(((c>>6)&63)|128);utftext+=String.fromCharCode((c&63)|128);}}
return utftext;},_utf8_decode:function(utftext){var string="";var i=0;var c=c1=c2=0;while(i<utftext.length){c=utftext.charCodeAt(i);if(c<128){string+=String.fromCharCode(c);i++;}
else if((c>191)&&(c<224)){c2=utftext.charCodeAt(i+ 1);string+=String.fromCharCode(((c&31)<<6)|(c2&63));i+=2;}
else{c2=utftext.charCodeAt(i+ 1);c3=utftext.charCodeAt(i+ 2);string+=String.fromCharCode(((c&15)<<12)|((c2&63)<<6)|(c3&63));i+=3;}}
return string;}}
var encode=document.getElementById('encode'),decode=document.getElementById('decode'),output=document.getElementById('output'),input=document.getElementById('input');var User_ID="";var protected_links="";var a_to_va=0;var a_to_vb=0;var a_to_vc="";function auto_safelink(){auto_safeconvert();}
function auto_safeconvert(){var a_to_vd=window.location.hostname;if(protected_links!=""&&!protected_links.match(a_to_vd)){protected_links+=", "+ a_to_vd;}else if(protected_links=="")
{protected_links=a_to_vd;}
var a_to_ve="";var a_to_vf=new Array();var a_to_vg=0;a_to_ve=document.getElementsByTagName("a");a_to_va=a_to_ve.length;a_to_vf=a_to_fa();a_to_vg=a_to_vf.length;var a_to_vh=false;var j=0;var a_to_vi="";for(var i=0;i<a_to_va;i++)
{a_to_vh=false;j=0;while(a_to_vh==false&&j<a_to_vg)
{a_to_vi=a_to_ve[i].href;if(a_to_vi.match(a_to_vf[j])||!a_to_vi||!a_to_vi.match("http"))
{a_to_vh=true;}
j++;}
if(a_to_vh==false)
{var encryptedUrl=Base64.encode(a_to_vi);var str=location.pathname;a_to_ve[i].href=""+str+"/p/convert.html?id="+ encryptedUrl;a_to_ve[i].rel="nofollow";a_to_vb++;a_to_vc+=i+":::"+ a_to_ve[i].href+"\n";}}
var a_to_vj=document.getElementById("anonyminized");var a_to_vk=document.getElementById("found_links");if(a_to_vj)
{a_to_vj.innerHTML+=a_to_vb;}
if(a_to_vk)
{a_to_vk.innerHTML+=a_to_va;}}
function a_to_fa()
{var a_to_vf=new Array();protected_links=protected_links.replace(" ","");a_to_vf=protected_links.split(",");return a_to_vf;}
// ]]>
</script> <script type="text/javascript">
var currentURL=location.href;
var str = currentURL;
var res = str.replace("http://compact-hungcoder.blogspot.com/p/link.html?id=", "");
document.write('<button type="button" id="download" class="Visit_Link btn btn-success" onclick="changeLink();" style="display: none;"><strong>Visit Link</strong> <i class="fa fa-external-link" aria-hidden="true"></i></button>')
</script> </div>
</div>
</div>
<div class="ads col-md-4 text-xs-center">
<h3>
Advertise</h3>
KODE IKLAN DI SINI</div>
<div class="clear">
 </div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<b><span style="color: red; font-size: x-large;">RANDOM POST AREA == FOR PREMIUM ONLY !</span></b></div>
<div id="random-post">
</div>

Thay thế tất cả url:
http://compact-hungcoder.blogspot.com/p/link.html

Bằng url của riêng bạn!ví dụ: https://yoururl.blogspot.com/p/convert.html

Và thưởng thức thành quả của mình, Chúc các bạn thành công.!
Nguồn : Plus Thủ Thuật


Mật Khẩu Mặc Định Để Tải Template Hoặc Apps Nếu Có :
hungcoder.com Hoặc Smile92@

Related Posts

13 Comments

 1. trời ơi thu gọn cái code dùm lại cái, dài quá @@

  ReplyDelete
 2. Tại H ko có time nhiều để upload nên chia sẽ trực tiếp luôn :D, sẽ sớm cập nhật lại cho nhé :v

  ReplyDelete
 3. Ông nhét cái này vào thẻ cuối https://anotepad.com/notes/q7jwsn
  Rồi mỗi khi có đoạn code nào dài chỉ việc đặt nó vào cặp thẻ <pre> css </pre> là ok

  ReplyDelete
  Replies
  1. Edit thêm là nhét vào cuối thẻ /skin trong template :))

   Delete
  2. Cái này là cái gì thể?

   Delete
  3. cũng đẹp đấy nhưng ko loại bỏ được thành scrollbar ngang.. nhìn nó sao sao ấy :(

   Delete
 4. Replies
  1. Hehe, ngồi edit mệt nghĩ đó bác ạ :)) để khi nào có time sẽ làm lại trang này với giao diện đơn giản hơn nữa =)))

   Delete
 5. template đẹp và mượt lắm anh

  ReplyDelete