[ Hướng Dẫn ] Cài đặt .NET Framework 3.5 trên Windows 10, Windows 8./ 8.1

Hôm nay Hùng Coder Blog xin hướng dẫn cho mọi người 1 chút về Windows, vì một số người còn mập mờ chưa rỏ về .NET Framework 3.5 và không thể mỡ ứng dụng lên khi chưa cài đặt .NET Framework 3.5 trên Windows

Bạn có thể cần .NET Framework 3.5 để chạy ứng dụng trên Windows 10, Windows 8.1 và Windows 8. Bạn cũng có thể sử dụng các hướng dẫn này cho các phiên bản Windows trước đó.

Cách 1 :Cài đặt .NET Framework 3.5 theo yêu cầu

Bạn có thể thấy hộp thoại cấu hình sau nếu bạn cố gắng chạy một ứng dụng yêu cầu NET Framework 3.5. Chọn Cài đặt tính năng này để kích hoạt NET Framework 3.5. Tùy chọn này yêu cầu kết nối Internet.


Các bạn chỉ cần tích vào dòng "Install This Feature" là nó tự động cập nhật cho các bạn rồi :D

Cách 2 : Kích hoạt NET Framework 3.5 trong Control Panel

  1. Nhấn phím Windows biểu trưng Windows  trên bàn phím của bạn, nhập "Windows Features", và nhấn Enter. Cửa sổ bật hoặc tắt các tính năng của Windows xuất hiện.

  2. Chọn hộp kiểm. NET Framework 3.5 (bao gồm NET 2.03.0), chọn OK, và khởi động lại máy tính của bạn nếu được nhắc.

Bạn không cần phải chọn các mục con cho Sự Kích hoạt HTTP của Windows Communication Foundation (WCF) và Hoạt động Không HTTP của Windows Communication Foundation (WCF) trừ khi bạn là quản trị viên của nhà phát triển hoặc máy chủ yêu cầu chức năng này.

Khắc phục sự cố cài đặt của.NET Framework 3.5

Trong quá trình cài đặt, bạn có thể gặp lỗi 0x800f0906, 0x800f0907, 0x800f081f, hoặc 0x800F0922, trong trường hợp này xem lỗi cài đặt .NET Framework 3.5: 0x800f0906, 0x800f0907, hoặc 0x800f081f để xem cách giải quyết những vấn đề này.

Nếu bất kỳ phương pháp nào được thảo luận trong bài viết trước không hoặc nếu bạn không có kết nối Internet, bạn cần sử dụng phương tiện cài đặt Windows của bạn. Để biết thêm thông tin, xem Triển khai. NET Framework 3.5 bằng cách sử dụng Triển khai Hình ảnh Dịch vụ và Quản lý (DISM). Nếu bạn không có phương tiện cài đặt, hãy xem Tạo phương tiện cài đặt cho Windows.

Nguồn : Microsoft.com


Mật Khẩu Mặc Định Để Tải Template Hoặc Apps Nếu Có :
hungcoder.com Hoặc Smile92@

Related Posts

Comments