[TGTL] 10 Bài Thơ Ngắn Kinh Dị


1.
Chó tru nơi gò lạnh
Gió rít đồi hoang vu
Nấm mồ nơi hiu quạnh
Giữa chốn rừng âm u.

2.
Hồn ai nơi rừng thẳm
Kêu, gào, khóc rồi cười
Lá cây màu xanh thắm
Bỗng máu nhuộm đỏ tươi.

3.
Đồng phục màu tang trắng
Khăn quàng màu đỏ tươi
Xác ai treo lủng lẳng
Máu đỏ lã chã rơi.

4.
Miếu hoang ở chốn bìa rừng
Mộ hoang ở chốn bên lưng con đồi
Quỷ tinh ngụ gốc cây sồi
Quan tài bật nắp, ma trơi bay về.

5.
Tiếng búa kêu chan chát
Nắp quan tài chặt đinh
Nước mắt rơi mặn rát
Xác người vẫn lặng thinh.

6.
Ngày trôi lề mề
Đêm dài lê thê
Máu tươi hòa lệ
Xác người lạnh tê.

7.
Lá rơi lả tả
Tường trắng rêu phong
Máu rơi lã chã
Tái tê cõi lòng.

8.
Sàn nhà loang máu
Tường trắng đổi màu
Ma đêm ẩn náu
Người-quỷ gặp nhau.

9.
Lưỡi dao nhuốm máu
Cô phòng đơn côi
Một hồn một xác
Cô lịch lẻ loi.

10.
Đồi hoang gió lạnh tê người
Dập dìu đốm lửa ma trơi lượn vòng
Bạch lệ hòa với huyết hồng
Oan hồn gào thét mang lòng hờn căm.


Mật Khẩu Mặc Định Để Tải Template Hoặc Apps Nếu Có :
hungcoder.com Hoặc Smile92@

Related Posts

Comments