TUT BẬT KHIÊN AVATAR CLONE CHÍNH

Hôm nay Hùng Coder Blog xin hướng dẫn cho các bạn một thủ thuật rất hay do chính thành viên J2Team tìm ra đó là tạo khiên cho avatar Facebook của chính bạn :D


Rất đơn giản các bạn cứ làm theo thứ tự các bước sau.

Bước 1 : Get Token acc cần bật khiên.

GET TOKEN

Bước 2 : Vào link này để giúp tạo khiên.

TẠO KHIÊN

Các bạn làm xong 2 bước trên là hoàn thành và vào Facebook F5 kiểm tra lại xem đã có hay chưa.

DEMO


Và ở Bước 2: các bạn cũng lưu ý răng, ở phần TOKEN bạn GET được thì bỏ vào sau dấu '=' nhé

http://lamoscar-lamnnt13936370.codeanyapp.com/?token=TOKEN BẠN GET ĐC

Nguồn : Tổng Hợp

Related Posts