Đọc được đâu đó 1 câu nói rất hay và ý nghĩa:

Tìm người để cởi bỏ quần áo và ngủ với nhau thì dễ lắm ai cũng có thể làm được.


Nhưng để tìm 1 người mà để mình mở lòng cho họ thấy những góc khuất, những trăn trở, chia sẻ với họ những nỗi sợ, những khó khăn, những hi vọng, những ước mơ và kể cả tương lai thực sự rất khó để tìm thấy


Related Posts