HOT !!!Hiện Tại HungCoder.Com Đang Phát Hành Trang Chat Miễn Phí Cho Mọi Người Giao Đỗi Thông Tin Với Nhau.Click Here

Thứ Ba, tháng 7 03, 2018

Người em thương , anh sẽ không cho em hai cái sừng trên đầu anh nhé ?

Lúc quen anh , em đã không xin mật khẩu facebook vì em không muốn làm phiền quyền riêng tư của người yêu . Nhưng anh nói : ' Từ nay cái gì của anh cũng là của em ' . Em tin anh , anh sẽ không làm gì sau lưng em .


Em đã nói rất đúng ... Lúc em vào thì anh chẳng ib cho cô gái nào cả ! Và từ hôm đó em đã khong vào ... Hôm nay vô tình em muốn kiểm tra 1 lần nữa thì anh đã đổi mật khẩu .


Em không bất ngờ cũng chẳng trách móc anh .Nhưng em nghĩ anh đã làm gì đó sai trái với em vì thế đổi mật khẩu mà không cho em biết . Em tin linh tính của con gái sẽ không bao giờ sai . Em sẽ cố đặt niềm tin vào anh . Người em thương , anh sẽ không cho em hai cái sừng trên đầu anh nhé ?

2 nhận xét

Monetize your website traffic with yX Media