Cuộc Sống Hoàn Mỹ

Tôi sẽ luôn cố gắng hết mình, nỗ lực làm việc, để có một ngày, khi được đứng bên cạnh người tôi yêu.


 Dù người ấy giàu sang phú quý hay chỉ có hai bàn tay trắng, tôi cũng có thể giang rộng hai tay, thản nhiên mà ôm lấy người ấy. Người ấy giàu, tôi không mang tiếng trèo cao, người ấy nghèo, hai chúng tôi cũng không phải chán nản. 


Đây chính là ý nghĩa cho sự cố gắng của người đàn ông. Sinh ra vốn không ở vạch đích, vậy phải có ý chí khảng khái, dùng thái độ tích cực, sống một cuộc đời hoàn mỹ.

Related Posts