BẠN MONG MUỐN GÌ TRONG NĂM 2019


1. Có người yêu.


2. Tìm được công việc yêu thích.
3. Làm lành lại với bạn thân.
4. Về thăm bố mẹ thường xuyên hơn.
5. Cởi mở lòng mình.
6. Kiếm thật nhiều tiền.
7. Sống khoa học hơn.
8. Tốt nghiệp đúng hạn.

9. Thi được tiếng Anh.
10. May mắn.


Related Posts