BÀN VỀ SUY NGHĨ


1. Suy nghĩ thật kĩ trước khi phát ngôn bởi lời nói của bạn có thể giết chết một mối quan hệ


2. Suy nghĩ cẩn trọng trước khi hành động kẻo "xong là xong", việc đã làm rút tay lại cũng khó
3. Suy nghĩ giản đơn trước hành động hay lời nói của người khác
4. Suy nghĩ tích cực cho đời nhẹ nhàng hơn
5. Suy nghĩ thấu đáo hiếu thuận để đối đãi cha mẹ
6. Suy nghĩ tôn trọng yêu thương với người mình thương
7. Suy nghĩ làm sao cho vẹn cả đôi đường. Suy nghĩ thế nào thì hành động thế ấy. Lời nói đôi
khi chỉ là vỏ bọc lừa mắt. Hành động bên trong mới nói lên thái độ tâm tư một người.
8. Chúng ta khó có thể nhìn thấu suy nghĩ của một người, nhưng ta dễ dàng hiểu rõ con người họ qua cách làm việc.


Related Posts