KIỂU NGƯỜI NHỚ TRƯỚC QUÊN SAU THÌ NHƯ THẾ NÀO?

1. Luôn phân vân.


2. Tính cách xuề xòa
3. Dễ tha thứ.
4. Hay dùng từ “Hình như”.
5. Mù đường.
6. Không nhớ nổi mình giận vì chuyện gì.

Kiểu người nhớ trước quên sau không hẳn là vì trí nhớ kém, không có năng lực cá nhân. Càng không phải họ là người dễ thay đổi, lật kèo nhanh như trở bàn tay. Cơ bản là họ quá đơn giản, không muốn vì những chuyện phức tạp làm cho cuộc sống này thêm phần nặng nề.
Cuộc sống ngắn ngủi, nhớ những gì cần nhớ mà thôi!

Related Posts