Ông Trời Công Bằng Lắm

Ông trời công bằng lắm, không ai cho không hay lấy không của bạn thứ gì đâu!Hãy cùng nhau tinh tưỡng vào những việc mình đang làm "Không biết bạn làm gì gian dối hay đúng đắn, ông trời sẽ trả lại cho bạn những gì bạn làm mà thôi"
Mật Khẩu Mặc Định Để Tải Template Hoặc Apps Nếu Có :
hungcoder.com Hoặc Smile92@

Related Posts

Comments