VÌ CHỈ ĐƯỢC SỐNG 1 LẦN TRÊN ĐỜI


Vì chỉ được sống 1 lần trên đời,...

Nên đừng quá quan tâm người khác nghĩ gì.
Cũng đừng quá quan trọng hóa thất bại, tất cả đều là những kinh nghiệm đáng quý.

Vì chỉ được sống 1 lần trên đời,...
Nên đừng quá sợ hãi những điều còn chưa đến.
Cũng đừng vì lo lắng mà không dám làm bất cứ điều gì.

Vì chỉ được sống 1 lần trên đời,...
Yêu ai mến ai thì nói nhanh lên đi.
Thích đi đâu trải nghiệm gì thì nhấc mông lên đi.
Làm gì thì làm ngay đi thôi. Tuổi trẻ, tất cả vẫn còn kịp!


Related Posts