7 MẸO GIÚP TỐI ƯU THỜI GIAN, LOẠI BỎ TRÌ HOÃN


1. Áp dụng quy tắc 3s cho những việc đơn giản. Đếm 1,2,3 đứng lên thực hiện luôn.


2. Thức dậy đúng giờ, không ngủ nướng
3. Sử dụng app Tomato Timer như công cụ đắc lực: Cứ 25 phút tập trung hết mức làm việc học tập, 5 phút nghỉ ngơi thư giãn đầu óc. Bạn sẽ bất ngờ với kết quả mình thu được đấy (y)
4. Sắp xếp thứ tự ưu tiên. Chuyện quan trọng làm trước, bắt đầu ngay khi có thể.
5. Nếu cảm thấy không tin tưởng chính mình có thể kỉ luật tự giác, hãy tham gia cùng một người bạn. Có thưởng có phạt có báo cáo nếu chậm trễ. Có người đồng hành mình cũng bớt lười hơn.

6. Tránh ôm đồm quá nhiều. Việc nào có thể làm thì nhận, không thì hãy biết nói câu tư chối.
7. Để điện thoại ra thật xa, tập trung làm việc đừng bị xao lãng. Hạn chế lướt Facebook, Insta ít thôi!


Related Posts