7 THỬ THÁCH BẢN THÂN TRONG 21 NGÀY!

1. Hạn chế lướt mạng xã hội vô thức (chỉ dành 2 tiếng cho MXH).


2. Tăng thời gian tu thân: đọc sách, đọc thông tin hữu ích...
3. Lên mục tiêu và kiên trì thực hiện đến cùng.
4. Nếu ngoại ngữ kém, hãy học ngay!
5. Nói ít lại, làm nhiều hơn.
6. Học cách lắng nghe!
7. Kỷ luật và tập trung.


Mật Khẩu Mặc Định Để Tải Template Hoặc Apps Nếu Có :
hungcoder.com Hoặc Smile92@

Related Posts