Cách loại bỏ các liên kết hoạt động tại Blog Comments

Liên kết hoạt động để bình luận blog đôi khi rất đáng lo ngại cho chủ sở hữu của blog, nhưng nó sẽ rất có lợi cho người tạo liên kết hoạt động. Tại sao vậy, bởi vì các liên kết hoạt động với các ý kiến blog để cung cấp một backlink để tác giả của liên kết là trên quá trình cho chủ sở hữu blog sẽ rất bất lợi cho họ liên kết hoạt động bất cứ lúc nào có thể trở nên không hoạt động bí danh liên kết bị hỏng , nó nên được tránh bằng bất kỳ có một blog


Ngoài ra, các liên kết hoạt động trên bình luận blog cũng sẽ được coi là liên kết ngoài hoặc liên kết ngoài , do đó, để duy trì chất lượng SEO blog của bạn cần phải được kiểm tra thường xuyên cả từ liên kết bị hỏng và liên kết hoạt động trên nhận xét blog của bạn. Tuy nhiên, điều gì xảy ra nếu có hàng trăm liên kết hoạt động đến bình luận blog của bạn? Có thể bạn sẽ xóa từng liên kết hoạt động, theo ý kiến ​​của tôi, bạn có thể thực hiện thủ công, nhưng tôi có các mẹo để tự động xóa hoặc hủy kích hoạt tất cả các liên kết hoạt động trên blog.

Tôi có một mã javascript đơn giản có thể thay đổi các liên kết hoạt động trong nhận xét blog thành văn bản thuần túy, tập lệnh này rất hiệu quả để xóa liên kết hoạt động vì một số tập lệnh khắc phục liên kết hoạt động trong các nhận xét blog khác vẫn được phát hiện nếu chúng tôi kiểm tra qua các yếu tố kiểm tra, nhưng với mã tập lệnh này tất cả các liên kết hoạt động trên blog của bạn sẽ tự động thay đổi thành văn bản thuần túy. Để biết cách cài đặt nó, vui lòng xem hướng dẫn bên dưới.

Cách loại bỏ các liên kết hoạt động tại Blog Comments

1. Nhập blogger.com
2. Chuyển đến Chủ đề > Chỉnh sửa phần HTML
3. Tìm kiếm mã </body>
4. Sao chép mã javascript bên dưới

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(function() {
$('#comments p').find('a').contents().unwrap();
});
//]]>
</script>

5. Dán mã ở trên </body>
6. Sau đó nhấp vào Lưu mẫu

Nếu có một liên kết hoạt động, tốt hơn là xóa nó ngay lập tức.

Chà, đó là cách thoát khỏi liên kết trực tiếp trong các bình luận blog , hy vọng bằng cách chú ý đến liên kết hoạt động trên blog, nó sẽ tăng thêm chất lượng cho blog của bạn. Và hy vọng những kẻ gửi thư rác muốn truyền bá liên kết hoạt động có thể bị mất với mã tập lệnh chống liên kết hoạt động này.

DEMO

Chúc các bạn thành công :)

Mật Khẩu Mặc Định Để Tải Template Hoặc Apps Nếu Có :
hungcoder.com Hoặc Smile92@

Related Posts