Cách tải xuống video từ Facebook mà không cần phần mềm

Cách tải xuống video từ Facebook mà không cần phần mềm - Dành cho những bạn đã nhầm lẫn cách tải xuống video từ Facebook mà không cần bất kỳ phần mềm nào. Lần này tôi sẽ chia sẻ các thủ thuật đơn giản nhất để tôi có thể tải xuống video từ Facebook.


Có thể nếu việc tải xuống video từ YouTube rất dễ dàng, chúng ta chỉ cần thêm ss đằng sau thư Youtube, nó sẽ giống như thế này www.ssyoutube.com/KODE-VIDEO-YOUTUBE . Tương tự với Facebook, điều này phân biệt nó chỉ một chút, nếu trên Facebook bạn phải thay thế www thành m aka di động . Bởi vì chỉ có ở đó bạn có thể tải xuống video. Vâng để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo hướng dẫn sau đây.

Cách tải xuống video từ Facebook mà không cần phần mềm

1. Nhập www.facebook.com
2. Vui lòng tìm kiếm video bạn muốn tải xuống
3. Sau đó phát video như hình dưới đây


4. Hãy thay đổi www thành m cho đến khi diện mạo sẽ thay đổi như dưới đây


5. Phát video , sau đó nhấp chuột phải như hình trên
6. Vui lòng chọn Lưu video dưới dạng .
Thế nào? Nó không dễ dàng. Vâng, đối với những người đã tải xuống thành công, tôi xin chúc mừng bạn. Hãy chia sẻ bài viết này với bạn bè của bạn, cảm ơn bạn.