Cuộc đời có 2 điều hối tiếc

- Một là quá tin tưởng, để người ta làm mình tổn thương- Hai là dù tổn thương vẫn cố gắng tin tưởng
Ngu lần 1 là bị hại
Ngu lần 2 là tự mình hại mình
Không phải mình đối tốt với ai thì họ cũng như vậy với mình đâu nhé.
Lòng người là thế đấy!

Related Posts