Cuộc đời giống như sân khấu của một người, dưới khán đài cũng sẽ có tiếng ồn ào tranh cãi. Có người vỗ tay, có người lại chê bai. Nếu mình nhỡ may vấp ngã, có người đồng cảm, cũng có kẻ vui mừng bới móc.


Nhiều khi mình vô tình làm một hành động, nói một vài câu. Vậy mà tam sao thất bản bốn phương tám hướng lan truyền khác nhau. Làm sao bản thân có thể quản nổi dư luận người đời.

Bạn mãi mãi không thể biết được mình có bao nhiêu vấn đề, câu chuyện sau miệng lưỡi của người khác. Bạn cũng chẳng thể biết được người khác vì bảo vệ bản thân mà nói bao nhiêu câu hại bạn. Bạn càng không thể ngăn cản được những lời nói không đúng thực tế đó.

Con trai nhà ai trượt Đại học: "Tưởng giỏi giang thế nào, hóa ra cũng chỉ đến thế!"
Con gái nhà ai kết hôn sớm: Chắc nó "ăn cơm trước kẻng"
Gia đình nhà ai trục trặc: "Ôi dào ôi, cái ngữ ấy cũng chẳng tử tế gì cho cam"

Họ đâu có biết gì về bạn. Họ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân bạn, trong công việc hay ở gia đình. Nhưng người ta có miệng mà, thích thì nói thôi. Sao ta ngăn nổi?!

Thứ mà bạn có thể làm được chính là không để ý tới nó, càng chẳng cần giải thích rõ ràng làm gì. Những con người đó, những việc đó: Đều không xứng.

Người hiểu bạn sẽ luôn tin bạn!


Related Posts