NHẮN NHỦ BẢN THÂN


1. Đừng lãng phí thời gian nữa.


2. Đừng để mạng xã hội chi phối thời gian của mình
3. Biết tiêu tiền nhưng cũng cần biết tiết kiệm tiền
4. Đừng lười biếng nữa. Học hành cho tử tế đi.
5. Đi thật nhiều

6. Đọc sách thật nhiều
7. Ngưng trì hoãn
8. Tự tin vào chính mình, ai cũng có điểm tốt để phát huy
9. Yêu thương thật nhiều, trân trọng gia đình, những người quan trọng với ta


Related Posts