- Tranh cãi với khách hàng, Bạn thắng rồi Khách hàng đi mất.- Tranh cãi với đồng nghiệp, Bạn thắng rồi Đồng đội tiêu tan.

- Tranh cãi với bạn hữu, Bạn thắng rồi Bạn hữu dần xa.

- Tranh cãi với vợ chồng, Bạn thắng rồi Tình cảm nhạt phai.

- Tranh cãi với bất kỳ ai, Bạn thắng thì sao?

THẮNG Ở ĐÂY LÀ BẠN ĐÃ THUA RỒI.


Họa hay phúc đều từ miệng mà ra. Tu được cái miệng là tu nửa đời người. Nếu có tranh cãi hãy tranh cãi và tranh đấu với chính BẢN THÂN mình. Chiến thẳng bản thân mới là thắng lợi lớn nhất.


Related Posts