Get Subnet IP Address

Chào các bạn, hôm nay Hùng Coder xin hướng dẫn cho các bạn một đoạn code Visual Basic đơn giản về việc "GET SUBNET IP ADRESS"


Việc lấy địa chỉ IP máy tính ở mạng lan này ngoài cách viết ứng dụng để đưa ra thì còn 1 cách đơn giản nữa nhé mọi người :D. Bây giờ mình hướng dẫn cách viết ứng dụng để nó tự động đưa ra IP máy tính trong mạng lan đã nhé :D

FULL CODE

Imports System.Environment
Imports System.Net
Imports System.IO
Public Class Form1
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    'get subnet ip adressbar 
    Dim strHostName As String
    Dim strIPAddress As String
    strHostName = System.Net.Dns.GetHostName()
    strIPAddress = System.Net.Dns.GetHostByName(strHostName).AddressList(0).ToString()
    TextBox2.Text = strIPAddress
    ' Lable_IPAddress.Text = strIPAddress
  End Sub
End Class

nhìn vào đoạn code trên các bạn biết phải thêm gì rồi chứ :)


DOWNLOAD GET SUBNET IP ADRESS

Tiếp đây mình hướng dẫn cách 2 đơn giản hơn cho các bạn :
B1:  các bận nhấn tổ hợp phím "WINDOWS + R"
B2: Các bạn gỏ "CMD" và có một khung ddos hiện lên tiếp đó các bạn gỏ :

IPCONFIG

Như thế các bạn đã có thể nhìn thấy địa chỉ IP mạng lan của các bạn rồi :D


Chúc các bạn thành công :)