SỐNG CÓ TÌNH CÓ NGHĨA


1/ Ai tốt với mình thì mình tốt lại, ai giúp mình thì mình nhớ ơn


2/ Ai cư xử xấu với mình thì mình nhớ, chứ không làm lại điều xấu với họ. Nếu không, bạn cũng chẳng khác gì với họ
3/ Ai yêu mình, thương mình, trân trọng mình thì mình khắc cốt ghi tâm lan tỏa điều tốt
4/ Không đến với ai đó chỉ vì danh lợi tiền bạc
5/ Trong giao tiếp, không ứng xử theo kiểu qua cầu rút ván.
6/ Trong gia đình, không cãi láo cha mẹ
7/ Trong tình yêu, không yêu người này lại bắt cá người kia
8/ Con người có thể lựa chọn cho mình những cách sống khác nhau. Tuy nhiên, cách sống tốt nhất chính là “Sống có tình có nghĩa”


Related Posts