[VB.Net] Lập Trình Khởi Động Trực Tiếp Trên Ứng Dụng Cùng WindowsKhỏi động cùng windows này nó có nhiều thủ thuật khác nhau nhưng không trực tiếp trên ứng dụng như thủ thuật này, chỉ cần thêm đoạn code bên dưới vào ứng dụng là xong. Hoặc các bạn có thể tùy biến theo khả năng của mỗi người :D

' khởi động cùng windows
My.Computer.Registry.CurrentUser.OpenSubKey("SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", True).SetValue(Application.ProductName, Application.ExecutablePath)

Thủ thuật này rất đơn giản cho những coder trong ngành lập trình :D, nhưng lại khá bỡ ngỡ cho dân mới tập tành :P. Nhưng không phải là quá khó khăn gì chỉ cần vứt đoạn code vào ứng dụng là khi mỡ ứng dụng lên nó sẽ khỏi động trực tiếp khi các bạn mỡ lại máy tính :)

VIDEO HƯỚNG DẪN
Hoặc có thể tham khảo thủ thuật gián tiếp từ windows
Run For Windows

Chúc các bạn thành công :)