Arlina Theme Responsive Blogger Template

Nhân dịp này, Idntheme sẽ chia sẻ một chủ đề đã được sử dụng trước đây bởi blog Arlina Design, được đặt tên là Arlina Theme Responsive 2017 , tôi đã chia sẻ chủ đề Arlina Theme vì trước đây có một yêu cầu từ một người bạn blogger muốn sử dụng chủ đề được sử dụng bởi blog Arlina Design . Không có liên kết tài liệu cho chủ đề này để bạn có thể tự chỉnh sửa nó.


Vâng, đối với những người tò mò về các tính năng và vân vân, bạn có thể kiểm tra bên dưới

Features Availability
Responsive True Cek
Google Testing Tool Validator True Cek
Mobile Friendly True Cek
SEO Friendly True
Dynamic Heading True
Menu Navigation True
Valid Schema.org True
High CTR True
2 Column True
Breadcrumbs True
Related Posts True
Search Box True
Shortcodes True
Subscription Widget True
Disqus Comments True
Blogger Comments Premium Only

DEMO DOWNLOAD

Chúc các bạn thành công với giao diện này :)
Nguồn : Arlina Design