BLIVE Template Responsive

Lần này Hùng Coder sẽ chia sẻ các mẫu tạo quản trị BrayenL tên BLive Template Responsive .


Các mẫu với Khung Bootstrap cơ bản và chế độ xem lưới đã hỗ trợ một số tính năng của blogger đã trở thành xu hướng hiện tại, các tính năng này bao gồm phản hồi nhanh, thân thiện với SEO, với sự pha trộn màu sắc mát mẻ trong mắt người đọc. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem các tính năng của mẫu BLive Responsive bên dưới.

Dưới đây là một số tính năng của mẫu BLive Template Responsive

Features Availability
Responsive True Cek
SEO Friendly True Cek
Breadcrumbs True
Bootstrap Framework True
Ad Space Ready True
More True

DEMO DOWNLOAD