ShareMe Social Media Blogger Template

ShareMe Social Media Blogger Template là một chủ đề đáp ứng sẵn sàng cho thiết bị di động hiện đại tuyệt đẹp, cung cấp blog độc đáo và tối thiểu với trọng tâm chính là hiển thị nội dung lan truyền của bạn đẹp hơn bao giờ hết và mang lại trải nghiệm đọc dễ chịu cho độc giả của bạn.


Nó có một thiết kế đặc trưng đáng chú ý, để bạn có thể giới thiệu nội dung lan truyền, meme, gag hoặc sản phẩm của bạn. Đây là một thiết kế mẫu blogger miễn phí hoàn toàn đáp ứng 100%, cho phép khán giả của bạn kiểm tra các bản cập nhật mới nhất từ ​​bạn trên Máy tính xách tay, Máy tính bảng, Điện thoại thông minh, v.v. Màu sắc có thể được thay đổi từ Khu vực tùy chỉnh nâng cao của Blogger để bạn không có để đi vào mã hóa để thực hiện các thay đổi. Kiểm tra các tính năng tuyệt vời hơn của Mẫu ShareMe Blogger

Hệ thống bình luận với biểu tượng cảm xúc


Một số thông tin về template

Features Availability
Responsive True Check
Google Testing Tool Validator True Check
SEO Friendly True 100%
Mobile Friendly True Check
404 page True Check
Loading Speed True Check
WhatsApp Sharing True
Full Width Post Layout True
Auto Read More With Thumbnail True
Ads Ready True
Multi Dropdown Menu True
Search Widget True
Emoji's TrueHot!!
Colourful Social Widgets True
Related Posts with Thumbnail True
Social Share Button True
Email Newsletter Widget True
3 Types of Comments True
Recent Post True
Label Post True
Random Post True
Detailed Documentation True Check
Video Documentation True Check
Widget Codes (Premium) True

DEMO DOWNLOAD BUY TEMPLATE

Chúc các bạn thành công với giao diện tuyệt đẹp này :)
Nguồn : Templatesyard