Simple Grid Responsive Blogger Template

Simple Grid Responsive Blogger Template - Lưới đơn giản là một mẫu có lưới và một cột hiển thị trên trang bài đăng chắc chắn đáp ứng và thân thiện với SEO .


Mẫu này được tạo riêng cho những người bạn thích blog có lượt xem lưới và tập trung nhiều hơn vào nội dung có trong blog.

Features Availability
Responsive True Cek
SEO Friendly True Cek
Google Testing Tool Validator True Cek
Mobile Friendly True Cek
Dynamic Heading True
Masonry Plugin True
Grid Based Layout True
1 Column Style True
3 Column Footer True
Google Friendly True
Custom Threaded Comment True
Responsive Ad Slot True
Clean Typography True
Minimalist True
Breadcrumbs True
Top Navigation True
Fixed Responsive Dropdown Navigation True
Light Base Theme Color True
Related Posts True
Search Box True
Social Share Button True
Smooth Scroll back To Top True
Custom Subscribe Box Widget True
Custom Contact Form Widget True
Sitemap Widget True
Multi Author Box True
Well Documentation TrueĐối với những người muốn dùng thử, vui lòng xem liên kết tải xuống bản demo sau đây:

Mật khẩu Rar:
simplegrid 
DEMO DOWNLOAD

Chúc các bạn thành công với mâu giao diện này :)