[Blogger] Template IN SEO

Xin chào các bạn blogger, bất cứ nơi nào bạn đang có. Trong tháng 7 may mắn này, Hùng Coder sẽ chia sẻ Mẫu SEO đặc biệt của Ramadhan . Mẫu này được cho là thiết kế lại mẫu In SEO mà tôi đã chia sẻ trước đây. Kiểm tra hiện trường vụ án với một vài thay đổi cho màn hình.


Hùng Coder chia sẻ Mẫu SEO đặc biệt IN SEO này miễn phí cho những bạn thích giao diện blog tối giản nhưng thú vị. Đối với những người quan tâm và muốn sử dụng nó, bạn có thể kiểm tra các tính năng trong mẫu này.

Một Số Thông Tin Template IN SEO
Features Availability
Responsive True Check
Mobile Friendly True Check
Google PageSpeed Insights True Check
Google Testing Tools True Check
SEO Friendly True
Personal Blog True
2 Column True
Featured Post Widget True
Recommended Post Widget True
Breadcrumbs True
Related Posts Between Post Content True
Related Posts with Thumb True
Search Box True
Social Share Button True
Email Subscribe Box True
Slide Button Top and Down True

DOWNLOAD TEMPLATE
DEMO DOWNLOAD

ĐẶC BIỆT TRONG CÀI ĐẶT MẪU IN SEO
Các tiện ích Social Media trong Sidebar

Mở menu Bố cục > Nhấp vào Chỉnh sửa trên tiện ích HTML / JavaScript hàng đầu trong Sidebar và thay thế hàng rào bằng liên kết Social Media của bạn.
<div id='sosmed'>
<ul class='social-counter social social-color social-text'>
<li class='facebook'><a href='#' rel='nofollow noopener' target='_blank' title='Follow our Facebook'/></a></li>
<li class='twitter'><a href='#' rel='nofollow noopener' target='_blank' title='Follow our Twitter'/></a></li>
<li class='linkedin'><a href='#' rel='nofollow noopener' target='_blank' title='Follow our Linkedin'/></a></li>
<li class='pinterest'><a href='#' rel='nofollow noopener' target='_blank' title='Follow our Pinterest'/></a></li>
<li class='instagram'><a href='#' rel='nofollow noopener' target='_blank' title='Follow our Instagram'/></a></li>
<li class='blogger'><a href='https://www.blogger.com/follow-blog.g?blogID=7633471553461738878' rel='nofollow noopener' target='_blank' title='Join our Site'/></a></li>
</ul>
</div>

Thay đổi mã được đánh dấu bằng ID blog của bạn.

Tiện ích bản tin trong Thanh bên

Mở menu Bố cục > Nhấp vào Chỉnh sửa trên tiện ích HTML / JavaScript thứ hai trong Thanh bên và thay thế In SEO Free bằng blog Feedburner của bạn.

<div class="rainbow">
<div id="subscribe-css">
<div class="subscribe-wrapper">
<h2>Newsletter</h2>
<p>If you like articles on this blog, please subscribe for free via email.</p>
<div class="subscribe-form">
<form action='https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=InSEOFree' class="subscribe-form" method="post" onsubmit="window.open('https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=InSEOFree', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true" target="popupwindow">
<input name="uri" type="hidden" value="InSEOFree" />
<input name="loc" type="hidden" value="en_US" />
<input class="subscribe-css-email-field" name="email" autocomplete="off" placeholder="Enter your email"/>
<input class="subscribe-css-button" title="" type="submit" value="Submit" />
</form>
</div>
</div></div></div>

Tiện ích bài viết được đề xuất

Mở menu Bố cục > Nhấp vào Chỉnh sửa trên tiện ích được đề xuất trong Thanh bên và thay thế Nổi bật bằng tên nhãn của blog của bạn.

/feeds/posts/default/-/Featured?

Bài viết nổi bật Tiện ích

mở Chỉnh sửa HTML > tìm mã bên dưới và thay thế Nổi bật bằng tên nhãn blog của bạn.

/feeds/posts/default/-/Featured?

Được rồi, vì vậy để đăng tải Tải xuống IN SEO đặc biệt trong mẫu SEO . Hy vọng nó sẽ hữu ích cho bạn và chúc mừng bạn đã thực hiện nhịn ăn cho những người sống nó.