Seo Mag Niche Blogger Template

Seo Mag Niche Blogger Template SEO Mag là một mẫu blogger chuyên nghiệp hoàn hảo cho quảng cáo và adsense. Nó có thiết kế hoàn toàn đáp ứng và phù hợp với mọi kích thước màn hình, SEO Mag cũng hoàn toàn tùy biến và linh hoạt. Khi nói đến việc tăng thu nhập quảng cáo, nó không làm thất vọng, vì nó có một số khu vực quảng cáo chiến lược. SEO Mag được phát triển với các kỹ thuật SEO tốt nhất có sẵn cho các trang blogger / blogspot và sẽ cung cấp cho bạn kết quả tốt nhất trong các công cụ tìm kiếm. Kiểm tra các tính năng tuyệt vời hơn của Mẫu Blogger Seo Mag


Tính Năng Khả Dụng
Responsive True Check
Google Testing Tool Validator True Check
SEO Friendly True 100%
Mobile Friendly True Check
404 page True Check
Loading Speed True Check
WhatsApp Sharing True
Featured Posts True
Recent Post True
Random Post True
Label Post True
Full Width Post Layout True
Auto Read More With Thumbnail True
Ads Ready True
Two types of menu True
Multi Dropdown Menu True
Mega Menu True
Search Widget True
Colourful Social Widgets True
Related Posts with Thumbnail True
Social Share Button True
Email Newsletter Widget True
3 Types of Comments True
Featured Post True
Detailed Documentation True Check
Video Documentation True Check
Widget Codes (Premium) True

DEMO TEMPLATE DOWNLOAD TEMPLATE

Chúc các bạn thành công với giao diện này :D