Code tạo bản quyền chân trang cho template blogspot

Code tạo link bản quyền cho blogger hay được gọi là blogspot khá đơn giản. Bạn muốn thiết kế một template ?? Nhưng Không biết cách đặt bản quyền cho Tempaltes Blogspot Của Mình.


Sau Đây Hùng Coder Sẽ hướng dẫn cho các bạn Tạo Link Bản Quyền Cho Template Blogspot.
Bước 1 : Các bạn vào Blog => Edit HTML => Nhấn Tổ Hợp Phím Ctrl + F rồi tìm tới phần <head> và dán đoạn code vào sau phần <head>

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(document).ready(function () {
$('#copyright').html('<a href='http://www.hungcoder.com' >Hùng Coder Blog</a>');
setInterval(function () {
if (!$('#copyright:visible').length) window.location.href = 'http://www.hungcoder.com'
}, 1000)
})
//]]>
</script>

Bước 2: Chèn đoạn mã bản quyền vào template (thông thường là ở phần chân của Blog).

<a href='http://www.hungcoder.com/' id='copyright'>Hùng Coder Blog</a>

Nếu Ai Đổi Cấu Trúc Link Thì Nó Tự Chuyển Sang Blog Của Bạn . Chúc Các Bạn Thành Công


Mật Khẩu Mặc Định Để Tải Template Hoặc Apps Nếu Có :
hungcoder.com Hoặc Smile92@

Related Posts