Masign Free Responsive Material Design Blogger Template

Quay lại một lần nữa Blanter World Blog đã phân phối các mẫu Thiết kế Vật liệu, lần này tôi đã cung cấp các mẫu thiết kế vật liệu miễn phí cho tất cả các bạn trong khuôn khổ thành công của tôi trong việc nghiên cứu thiết kế vật liệu, mặc dù chưa hoàn hảo, nhưng mẫu này là một trong những nỗ lực của tôi để tạo ra các mẫu khác nhau.


Trong mẫu này, tôi đã tạo một thiết kế khác với mẫu trước đó, trong phần điều hướng. Trong phần điều hướng này, tôi lấy một ví dụ về thiết kế các ứng dụng được cập nhật đã sử dụng Thiết kế Vật liệu trong thiết kế ứng dụng của họ và cũng hiển thị một danh sách trên bài đăng trên trang chủ.

Bây giờ có các tính năng mới nhất có sẵn trong mẫu này là Google Emoji hoặc chúng ta thường thấy nó trên các dịch vụ của Google hoặc bạn có thể thấy nó trong Gmail. Phải, tôi sử dụng biểu tượng cảm xúc này trên mẫu này vì Thiết kế Vật liệu phù hợp với biểu tượng cảm xúc này, yup trông rất thân mật.


MASIGN TÍNH NĂNG MẪU BLOGGER MIỄN PHÍ
FeaturesAvailability
ResponsiveTrue
Google Testing Tool ValidatorTrue Cek
Mobile FriendlyTrue Cek
SEO OptimizationTrue
DocumentationTrue
Material Design EffectTrue
Slide Menu NavigationTrue
Menu NavigationTrue
Material Design Search BoxTrue
Footer 3 ColumnTrue
Ads ReadyTrue
BreadcrumbsTrue
Multi Tabs Sidebar WidgetTrue
Recent CommentsTrue
Share ButtonTrue
Multi Author BoxTrue
Related PostsTrue
Material Design Threaded CommentsTrue
Subscribe WidgetTrue
Back To TopTrue
Google EmojiTrue
Support UpdatePremium Only
Support Color ChangePremium Only
And Much More...-

Đối với phiên bản cao cấp, tôi đưa ra giá Rp. 40.000 -,

DEMO DOWNLOAD

Chúc các bạn thành công với giao diện đơn giản này :D
Nguồn: idblanter