MiniFast - Responsive Blogger Template

MiniFast là một mẫu blogger miễn phí chuyên nghiệp hoàn hảo cho hướng dẫn, nó hoàn toàn có thể tùy chỉnh và bạn có thể thay đổi mọi thứ trong mẫu này, thực sự là tất cả mọi thứ. MiniFast cực kỳ nhanh như không có ai khác, và sẽ tải blog của bạn lên một cấp độ khác. Nó cũng tương thích với AdSense, với hơn 6 lĩnh vực quảng cáo chắc chắn sẽ tăng thu nhập của bạn.


Template Features
100% Responsive Design.
Auto RTL Version.
TopBar Links.
TopBar Social Icons.
Fixed Menu.
Automatic Mobile Menu.
Header Ads.
Ads Areas (In-Article ADS 1, In-Article ADS 2, ADS 3) on Post Page.
AdSense (In-Feed ADS) on Homepage.
Post Share Buttons.
Auto Author Box.
Disqus and Facebook Comments.
Fixed Sidebar.
Post List Widget by (Recent, Label or Comments).
Footer Ads.
About Section on Footer.
FooterBar Links.
Templateify Post Shortcodes.
Full-Width Version.
Auto Translate.
Fast Loaded.
SEO Optimized.
Fully Customizable Background, Widths, Colors and Fonts.
Remove Footer Credits (Custom Copyrights).
Use For Customers.
12 Months of Premium Support.
Lifetime Template Updates.

DEMO FREE DOWNLOAD BUY NOW

Hiệu suất và tài liệu


Chúc các bạn có một giao diện chuẩn để phát triển blog :D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét